Nattvakten Älmeboda

Nattvakten Älmeboda

Kan jag ingripa vid brott?

Kan jag ingripa vid brott?Skapad av Micke sep 13, 2018 21:31:36
Du kan ingripa mot brott på många sätt utan att agera handgripligen. Det är du själv som avgör hur och när du ska ingripa.

Ett bra sätt är att observera och notera det du ser. Kom ihåg att alltid anmäla brott till polisen. Kom också ihåg att smått kan vara stort - du kanske har gjort en iakttagelse som kan vara av intresse.

Du bör noga betänka följderna av ett praktiskt ingripande vid exempelvis ett pågående inbrott. Beakta alltid den risk du själv utsätter dej för, om du har för avsikt att ingripa handgripligen mot en gärningsman.

Vilket är viktigast - att brottet stoppas eller att gärningsmannen grips?
Gör gärningsmannen medveten om att han är iakttagen, notera signalement, larma polis och andra boende. Gör observationer och möt tillkallad polis. Informera ditt kontaktombud och dina grannar. För att ingripa handgripligen måste du vara säker på att lyckas. Du kan själv riskera att mötas med våld.

Vad säger lagen?

Lagen ger dig rätt att ingripa mot brott, men ingen skyldighet
I Rättegångsbalken kap 24 paragraf 7 står det:
´
"Påträffas den som begår brott, varpå fängelse kan följa, på bar gärning eller flyende fot får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman”

  • Kommentarer(0)//nattvakten.almeboda.nu/#post0